Stofmaskers FFP2

FFP2 Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde.

Wat is de grenswaarde

Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas of de damp weten en weten hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld, dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven.

Grenswaarden worden uitgedrukt in:

  • ppm (parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht) 
  • mg/m 3 (milligram per kubieke meter) 
  • v/m 3 (vezels per kubieke meter)