Privacy

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Hoe gaan wij om met informatie?
De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettige te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Het factuuradres zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden het recht om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemenen demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om een bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de PBMShop site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van de PBMShop site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe beschermen wij uw persoonlijk gegevens?
PBMShop gebruikt alleen e-mail om persoonlijke informatie veilig over het internet te versturen. De gegevens worden opgeslagen op een server waardoor de toegang tot de informatie alleen mogelijk is met authentificatie.

Welke gegevens?
PBMShop beperkt zich tot registratie van gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal PBMShop de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens voorschriften worden genoodzaakt.

AVG:Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen is dat mogelijk, neem aub contact met ons op.

Beveiliging.
PBMShop draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistratie respectievelijk Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registratie hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de PBMShop zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Adreswijziging
Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven via Email. Uw oude gegevens worden vernietigt. Ter controle krijgt u een automatisch bericht als uw wijzigen zijn doorgevoerd.